Поиск по этому блогу

пятница, 29 апреля 2016 г.

КРСУ деген орустар каржылаган окуу жайдан бир профессор "Кимдин тарыхынын жана маданиятынын жылы" деп кычык суроо бериптир. Менин ойум, бул "Кыргызстандын тарыхынын жана маданиятынын жылы", "еврейлердин, же башка улуттун жылы эмес", алар биздин жерге келгенге чейин деле биздин улуу тарыхыбыз жана маданиятыбыз болгон, буйурса дагы эле боло берет. Биздин Президент туура кылган, биз билебиз, кимдер биздин тарыхыбызды жок кылып, бурмалап келген, бул жерде улутчулдукту издештин башка келгин элдерге кереги жок. Ким кой деп атат, алар да оздорунун Кыргызстандагы тарыхын изилдешсин, анан кыргыздын жеринде туруп алып акыл уйротуп чукулабай. Жашасын Кыргыз тарыхы жана маданияты!!!