Поиск по этому блогу

воскресенье, 24 апреля 2016 г.

Кыргыздарда эркек болгон жакшы, анткени:

Кыргыздарда эркек болгон жакшы, анткени:
⁃ Туулган жерин Ата-Журт дешет
⁃ Таанышканда "атан ким болот" деп сурашат
⁃ Дайыма меймандабы, үйдөбү төрдө олтурат 
⁃ Аялга караганда урматттуу устукан,жилик тиет
⁃ Тамактан дайыма биринчи ооз тиет
⁃ Койду сойот, жиликтейт
⁃ Пакет көтөрбөйт
⁃ Элдин көзүнчө дайыма аялына кыйын болот
⁃ Көп аял алгандарды мисал кылат
⁃ Машинени эркек эле миниш керек деп эсептейт, аял айдоочуларды жини келип карайт
⁃ Уйдун кожоюну менмин деп ойлойт
⁃ Телефонду аял киши түшүнбөйт дейт
⁃ Эркек жактын туугандары дайыма биринчи орунда
⁃ Аял начальник болсо да жактырышпайт, эркек болуш керек дешет
⁃ Илгери кыргыздар балдарынан эркек балдарын эле санын айтышкан
⁃ Эркектин тапканы билинет, аялдыкы билинбейт дешет