Поиск по этому блогу

суббота, 23 апреля 2016 г.

Кыргызда бир кызык сөз бар, ал оң-терс маанини аныктай берет..

Кыргызда бир кызык сөз бар, ал оң-терс маанини аныктай берет..
"Балээ" деген сөз эмне өзү?
-Балээ бала бул.
-Бир балээ болуп кетпегей эле.
-Балээдей болуп чоңоюп калыптыр.
-Балээ барбы, эмне бар.
-Бир балээни баштаба.
-Бир балээни көрмөк.
-Балээ жеп калгыр.
-Балээни жебей жүрдү беле.
-Ой, балээ десе.
-Бир балээ эле көрүнөт көзүмө.
-Балээ экенсиң.
 
-Бир балээ болбос бекен ж.б.