Поиск по этому блогу

четверг, 9 апреля 2015 г.

Камит Савай:Бир көз айнекчен чоңдон, "эмне өкүл балаңызды чоңдордун мүлкүнө чоң кылып койдуңуз" деп сурашса, "ооба кылдым, эмне болуптур, колумдан келип турганда кылып койдум,эмне кылайын эми өкүл балам ушундай акылдуу, татыктуу болсо, мыйзамда өкүл ата өкүл баласын чоңойтпосун деген жок, мыйзам менин колумда, чоңдордун мүлкүн чоңдун баласы кайтарыш керек, өкүл аталык милдетимди аткардым, же силер өкүл балаңарга жардам бербейсиңерби" деп кайра беттен алыптыр..