Поиск по этому блогу

суббота, 18 апреля 2015 г.

Мургабдык кыргыз бек, 1898 жыл, Свен Хединдин сүрөтү