Поиск по этому блогу

понедельник, 13 апреля 2015 г.

Элечекчен эле кыргыз аялдары сьезддерде олтурушчу экен, Кыргыз делегациясы Советтердин Бүткүл Союздук 8-сьездинде:, 1936 жыл

С