Поиск по этому блогу

воскресенье, 19 апреля 2015 г.

Жайлоодон көчүп аткан кыргыздар, 1921 жыл