Поиск по этому блогу

суббота, 18 апреля 2015 г.

Кыргызстанда көп нерсе кызык: - кыргыз бажысына 20000 долларлык товары бар машине кирип, чыкканда ошол эле машине, ошол эле товары менен 2000 долларлык болуп чыгат .... - кытайлар Кытайдын акчасына жол салышат, анан ошол эле жолду Кытайдын оор машинелери, Кытайлык товар менен кайра эле талкалайт... - соттор эң дүйнөдөгү гумандуу сот болушат, ким акча берсе ошолордун көңүлүн, каалоосун эч кыя алышпайт.... - кыргыздар мусулманча үйлөнүшөт, анан аны көбү "капырча" тойлошот...