Поиск по этому блогу

суббота, 4 апреля 2015 г.

Жергиликтүү администрацияны шайлоо учурунда, Каракол, 1905 жыл