Поиск по этому блогу

воскресенье, 12 апреля 2015 г.

Камит Савай Кыргызым" чын-тамаша эссесинен... Кыргызча диагноздор: -Суук өттү -Ысык өттү -Албарсты басты -Көз тийди -Шакыйы кармады - Кирне кирди - Жел туруп калды - Шамалдап калыпсын - Жин тийди... - Айнып калды... - Жүрөгү түшүп калды... - Боору эзилип калды - Арыкташ керек - Көзүн май басты... - Сасык тумоолоп калыпсыз - Сөөгү жукарды