Поиск по этому блогу

воскресенье, 15 марта 2015 г.

Pastore Kirghiso, Кыргыз чабаны, Италиялык сүрөтчү Marinella Baglietti Zuccotti